Wie is verantwoordelijk?

Laat je niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.”(Romeinen 12:21)

Inmiddels sta ik al heel wat jaren voor de klas en daarbij is het m’n verantwoordelijkheid de vele kinderen die me worden toevertrouwd te helpen zich zo goed mogelijk te ontwikkelen door dingen te leren. Het leuke is-tenminste, meestal is het leuk- dat je zelf ook veel leert van het werken met kinderen als je daar voor open staat.

Zo is daar die ene keer, dat een kleuter de tekening had verscheurd van een kind dat naast hem zat.

Of nou ja, die ene keer….eigenlijk gebeurt het regelmatig. Twee kinderen die met elkaar ‘botsen’  en ruzie maken. Wanneer mijn aandacht wordt getrokken door geschreeuw, huilen, een vechtpartij of zaken die in het rond vliegen is het mijn taak allereerst deze storm tot bedaren brengen. Prachtig als je je daarbij kunt beperken tot “wat is hier aan de hand?” hoor, maar soms gebeuren er zaken waardoor juf even heel boos is op allebei.

Maar goed, de tekening. Of eigenlijk: de tekening van allebei de kinderen die afwisselend boos, huilend en aan elkaar trekkend voor me stonden. Ik haalde de kleuters uit elkaar, zette ze beide op een plek en op mijn vraag “wat gebeurt hier?” (hoor even mijn afkeurende toon met nadruk op híér)riepen ze tegelijk: ” Hij begon.” Na enig pedagogisch doorvragen werd duidelijk wie er verantwoordelijk was voor het ontstaan van de situatie. Een cruciale vraag daarbij: “…En wat deed jij toen?” Leerling A had krassen gezet op de tekening van leerling B. Die vervolgens de tekening van A verfrommelde. Waarop A de tekening van B verscheurde (volg je het nog?). Tja, hoe reageer je dan eigenlijk als leerkracht. Je leert de kids eerst tot 10 te tellen en naar de juf gaan. Doe je dat niet en reageer je door boos terug te slaan, heb je grote kans dat jij ook wordt terecht gewezen. Want hoe jij reageert, is óók een verantwoordelijkheid: die van jou.

Laat je niet overwinnen door het kwade……Soms is het onrecht dat ons wordt aangedaan zo pijnlijk of voelt het zó onrechtvaardig, dat we meteen alles in de strijd gooien om terug te slaan.  Even heel eerlijk: als moeder heb ik mijn zoon wel eens gezegd: sla die pestkop maar eens een keer terug…..en dat werkte prima in dat geval. We hoeven echt niet over ons heen te laten lopen. Maar het is belangrijk dat we leren de goede strijd strijden. Niet vanuit onze emoties meteen terug reageren. Eerst de situatie bij God brengen, en misschien moeten we in plaats van tot 10 wel tot 100.000 of meer tellen. De Heilige Geest vragen om wijsheid. De verleiding is groot je mee te laten trekken in de achtbaan van emoties die soms volgt wanneer je iets overkomt of wordt aangedaan. Een hele natuurlijke reactie is jezelf te rechtvaardigen en de wens jezelf te wreken. Door woorden, door acties. En als dit op een of andere manier niet lukt slaat de woede soms naar binnen en word je er depressief van. Je lijdt eronder en je omgeving wordt er niet beter op. Een zekere wijze Hieronymus zei ooit: “Heeft uw vijand u ertoe gebracht dat u vergeldt, dan heeft hij u aan zich gelijk gemaakt en u zo overwonnen, maar wanneer u echter door uw geduld het zover hebt gebracht dat hij met het onrecht ophoudt, dan heeft u overwonnen.”

Paulus roept in Romeinen 12 op tot oprechte liefde die uit het hart komt. Oprechte liefde maakt dat je ervoor kiest om lief te hebben, ook als het gevoel er niet is. Deze oprechte liefde voor God en onze naaste is een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat het kwaad geen vat op ons heeft. De overwinning over het kwaad heeft Jezus behaald door Zijn bloed wat heeft gevloeid toen Hij aan het kruis hing. Maar we hebben nog dagelijks te strijden tegen de gevolgen van het kwaad, allerlei onrecht.  Hoe zorg je er nou voor dat in je dagelijks leven het kwaad geen vat op je heeft? Wat is nou precies dat “goede”  waarmee je het overwint? Dát is waarover Paulus in dit Bijbelgedeelte prachtige principes vanuit Gods wijsheid deelt. Die wil ik hier niet zitten te kopiëren en plakken, ik raad je echt aan dit zélf te gaan lezen in de verzen 9-21 van Romeinen 12. Het lezen wat Gods Woord over een situatie zegt, dat is ook “eerst naar de Meester gaan voor wijze raad.” Zo kan Hij door Zijn Geest jou helpen met de situatie om te gaan. En leer je niet alleen te reageren op, maar vooral te regeren óver de situatie.

Dit delen:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *