Wat een heerlijk lenteweer was het vandaag. Warm genoeg om een poosje buiten van de zon te genieten en dat heb ik dan ook gedaan. Even de “batterij opladen” na een lange winter met donkere dagen……..

Maar stel je nou eens voor dat je al dagenlang in die hete zon door de woestijn loopt. Zeker weten dat je dan niet de woorden “ heerlijk” en “ genieten” gebruikt. En dan verschijnt er voor je een meertje met koel water. Zelf denk ik dat ik er het liefst in zou springen maar waarschijnlijk is je eerste behoefte dan toch wel het lessen van je dorst.

Ronduit kwaad

Dat was in elk geval wat de Israelieten in Exodus 15 wilden doen na hun tocht in de woestijn. Hoe groot was hun teleurstelling toen dit water niet te drinken was! Het water heette daarom ook “ Mara,” wat bitter en giftig betekent. Maar ook: rebelleren, provoceren….. En ze zijn niet alleen teleurgesteld maar ronduit kwaad op God dat Hij zo wreed is!

Maar God wil laten zien dat ze van Hem afhankelijk zijn en dat Hij in alle opzichten herstel wil brengen……ook van de bitterheid in hun harten. Drie dagen geleden waren ze nog dankbaar voor de grote wonderen die God had laten zien. Maar op dit moeilijke moment verstomde het loflied dat ze toen nog voor Hem zongen. Dat brengt me op de volgende vraag: wat is onze houding in tijden van beproeving?

Ook in ons hart kan een bittere bron gekomen zijn door de beproevingen in ons leven. Waardoor je eigenlijk niemand meer vertrouwt. Waardoor je niet meer in liefde kan geloven. Misschien God niet meer vertrouwt. Hem ziet als iemand die alleen maar komt om te straffen. Alsof Hij zich tegen jou keert. Dat laatste geloofde Naomi, een moeder in Israel. In haar verhaal in de Bijbel lees je hoe ze terugkeerde naar haar eigen land nadat ze alles was kwijtgeraakt; haar man, haar zonen. Vanuit dit diepe dal moest ze een nieuw begin maken waar ze haar hoop bijna had verloren. De mensen waren geschokt over de staat waarin ze verkeerde en de vrouwen van Bethlehem vroegen zich af: “ Is dit Naomi?” En zij zei op haar beurt: “ Noem mij geen Naomi (lieflijkheid) meer, maar Mara(bitter).” (Ruth 1:21)

Hij heeft zich tegen mij gekeerd

De Heer aanwijzen voor alles wat in je leven gebeurt, zowel goede als slechte dingen, was een gangbare manier waarop in het Oude Testament mensen spraken over gebeurtenissen in het leven. Maar: het was de beslissing van haar man Elimelech destijds waardoor het kwaad ingang had gekregen in hun levens. Hij had zijn familie naar een plaats geleid waar God niet wilde dat Zijn mensen woonden. Niet zelden begint bitterheid bij ons eigen handelen waar we God niet raadplegen.
Onze gevoelens van boosheid, afwijzing, pijn, zijn tot op zekere hoogte wel gerechtvaardigd. Maar waar sta je in je relatie met God……is het niet vaak dat we Hem de schuld geven van dit alles?

Toch ging Naomi met haar woorden een stap verder dan je denkt. Het was niet slechts een daad van ongeloof dat ze deze dingen zei. Wat ze deed: ze beleed wat er in haar hart was. En dit opende de deur voor herstel van de bitterheid in haar leven.

Wat weerhoudt de schaamte voor wat in ons hart leeft ons vaak voor het ontvangen van herstel! David wist het ook: zo lang hij daar over zweeg “ kwijnde zijn gebeente weg” (Ps. 32:5) Maar het doel van ons leven is niet om weg te kwijnen! Het ondrinkbare water van Mara werd zoet, toen Mozes er een stok in gooide. Sommigen zeggen dat deze stok het kruis representeert waar Jezus onze straf droeg. Onze schaamte. Onze negatieve emoties. En Hij overwon ze door Zijn dood en opstanding. Durf je bitterheid aan het licht te brengen. (Jak. 5:16)en laat Hem toe je hart te genezen.

Een nieuw begin, dat was er nu ook voor Naomi. Want door haar schoondochter Ruth heen werd zij gezegend met een zoon die een schakel werd in de geslachtslijn waar Jezus uit voortkomt. Ze werd opgenomen in Gods plan en haar verhaal eindigt met een loflied. Er staat dat ze zevenvoudige vergoeding kreeg.
Zo wil God ook jou zegenen. Het bittere in jouw leven genezen en zoet maken. Zodat ook jouw klacht verandert in een lofzang!. (Ruth 4:17)

Dit delen:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *