Het hek van de dam

We zitten deze dagen in het prachtige natuurgebied Maasduinen en dat vraagt om een lange wandeling. Althans, zo denk ik er over. Vandaag was ik hier echter even de enige met die gedachte. Dus trok ik de stoute (wandel)schoenen aan om er in mijn eentje op uit te trekken……..

Soms is dat ook wel eens goed en ook nu was het best genieten. Tot mijn oog viel op wat voor zover ik kon zien een buffelachtig dier was. Geen gewone koe in elk geval en ik meende te zien dat zijn oog ook op mij viel. De afstand was dusdanig dat ik niet kon ontwaren of er nou een hek omheen stond of iets van prikkeldraad. Achter het dier was een prachtige zandverstuiving. Toch besloot ik die te laten voor wat het was en een andere richting op te gaan. Je weet maar nooit!

Doe mij maar de veilige weg

Niet zeker weten of iets wel veilig is zorgt er voor dat we terughoudend worden. Dat is functioneel wanneer de situatie gevaarlijk is. Maar ook belemmerend wanneer we in een situatie die ons veel moois kan brengen er niet ( meer) voor durven te gaan. Soms hebben we een behoorlijke muur opgetrokken omdat dit een tijd nodig was om de situatie te overleven. En dan op een dag hoeven we onszelf misschien niet meer tegen de situatie te beschermen maar zit die muur er nog wel-nu als een belemmering waardoor je niet verder komt en het mooie nog niet kan pakken dat ook voor jou in het verschiet ligt.

In onze taal is er het gezegde “het hek is van de dam.” Dat wil zoiets zeggen als, nu is er niets meer wat
een bepaald gebeuren nog tegen kan houden. Wat een positieve uitwerking zou dit in ons hart kunnen hebben als zo’n hek, een blokkade die er soms is, wordt opgeheven.
Op het moment dat de rek er uit lijkt te zijn, je vastloopt in bepaalde zaken en het lijkt of het
leven van God niet meer vrij door je heen kan stromen.
Aan zo’n “hek” in ons hart hangt vaak een bordje. En de oplettende voorbijganger ziet dat er het volgende op staat
geschreven: zelfbescherming. Zelf staan we aan de andere kant van het hek, en zien niet
wat er op dat bord staat totdat ons een spiegel wordt voorgehouden. God met Zijn diep liefhebbend verlangen jou
op die eeuwige weg van leven te houden, blijft gelukkig niet zwijgend toekijken als je de verkeerde kant
op dreigt te gaan en zo afdwaalt van het mooie dat Hij voor je heeft weggelegd. Hij spreekt tot je hart door Zijn Geest in situaties die soms misschien best pijnlijk zijn.
Je kunt de Bijbel lezen, preken aanhoren en goede gesprekken voeren, maar zoek je juist in die situatie ook een moment om bij God echt tot rust komen? Dat kost vaak best even moeite maar het is van enorm levensbelang.

In Gods licht

“Doorgrond mij God, en ken mijn hart. Toets mij. U mag alles weten wat er in mij omgaat.Let op of ik soms de verkeerde weg op ga en leid me op Uw weg, die naar de eeuwigheid voert” (Psalm 139)
Ik weet niet hoe het met jullie is, maar vaak op zo’n moment dat het van belang is dat je eens even goed naar je eigen functioneren kijkt(en het is juist genade als we die kans krijgen!)denk je er allereerst aan hoe een ander jou heeft behandeld….Toen David werd geconfronteerd met zaken in zijn leven die op zijn zachts gezegd niet lekker liepen, erkende hij zijn eigen aandeel:….doorgrond MIJ…..staat er in de Psalm 139. Hoe gerechtvaardigd het ook kan zijn om de ander verwijten te maken, het is essentieel ook jouw reacties(ik spreek hier over volwassen mensen)op wat er is gebeurd of je zelfs is aangedaan in Gods licht te gaan brengen….Maar ook als alles op rolletjes lijkt te lopen, is het nodig dat dat licht van God mag schijnen op wat zich in jouw hart en leven afspeelt.

Wellicht ken je de virus bescherming Avast voor op de computer. Die heeft een zogenaamde Fire Wall als bescherming tegen ongewenste virussen. Een paar jaar geleden wilde ik voor de bescherming van onze kinderen Filternet op de computer installeren. Dit ging niet, omdat het werd tegengehouden door de firewall van Avast. Die moest eerst weer gede-installeerd worden. Het viel me op, dat bij installatie dit plaats vindt met behulp van de “Install Wizard” Was die laatste in het Engels niet een ander woord voor tovenaar? Dat trof me. Want zo vaak laten wij mensen ons “betoveren” om op een bepaalde manier te reageren op de pijn in ons hart. Om zo een fire wall te installeren, die dat wat de pijn veroorzaakt heeft op een afstand houdt. Maar ook de deur sluit voor het goede dat zich in je ziel wil installeren. De liefde van God en jouw eigen gevoel dat daarop wil reageren, hou je op afstand. Wanneer dit bij jou het geval is, durf je het dan aan samen met Hem een blik naar binnen te werpen en alle “files” van zelfbescherming onder ogen te gaan zien en te verwijderen? Ja, soms is dat de-installeren niet zo’n eenvoudig proces en voel je je zo kwetsbaar. Maar God de Vader wil je Fire Wall zijn. In
Zacharia 2:5 in de Bijbel zegt Hij dat Hij als een vurige muur rondom je is, Hij is je schild….

Hij is jouw Fire Wall

Dat betekent niet dat je nooit pijn zult voelen, dat alles zal gaan zoals jij wilt. Het betekent wel dat er vanuit herstel iets moois kan groeien waar jij het misschien niet meer verwacht had. Dat jij zult groeien, vergetende wat achter je ligt en je uitstrekkend naar wat voor je ligt.( Fillipenzen 3:14). Je hart zal zich verruimen, je zult meer gaan zien wie God is in jouw leven en wow…..het hek zal echt van de dam zijn. Er is niets meer wat de liefde van God nog tegen kan houden om door jou heen te stromen!!

Dit delen:
Follow by Email
Facebook
Facebook
Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *