Vechten en loslaten

Moet het altijd van jouw kant komen?

Misschien ken je dat verongelijkte gevoel wel: ik moet overal zelf achteraan, het moet steeds van mijn kant komen. Wie het in ieder geval goed kende, was Jakob. In de Bijbel lees je dat het bij hem niet allemaal vanzelf ging, hij moest vechten voor de zegen die hem letterlijk niet zomaar in de schoot geworpen werd. Zijn eigen boontjes doppen waar het bij anderen vanzelf leek te gaan………….. “Vechten en loslaten” verder lezen